Like A Boss silver locket
Like A Boss silver locket

Like A Boss silver locket

Regular price $29.00 Sale

Like A Boss silver locket - 30" stainless steel rope chain, plain locket rim