Courthouse silver locket
Courthouse silver locket

Courthouse silver locket

Regular price $29.00 Sale

Courthouse silver locket - 24" stainless steel satellite chain, plain locket rim